J&T banka

Nový podielový fond J&T PROFIT EUR

  • s ročným vyplácaním výnosu
  • portfólio tvorené z 90 % cennými papiermi
  • aj pre investorov s konzervatívnym prístupom

Chcem PROFIT