J&T banka

Nový dlhopis JTEF IX 5,20/2026

  • pevný úrokový výnos 5,2 % p. a.
  • výplata úroku bude prebiehať polročne
  • investičná príležitosť od J&T Banky

Viac o dlhopise