Privatbanka

Penta Public – fixný výnos 5,05 % ročne

  • Najvyšší výnos od sumy 3 000 €
  • Pravidelné vyplácanie výnosu
  • Mimoriadna ponuka, len v Privatbanke

Ďalej