Privatbanka

Penta Public III/2019 – fixný výnos 5,10 % ročne

  • Najvyšší výnos od sumy 3 000 €
  • Pravidelné vyplácanie výnosu
  • Mimoriadna ponuka, len v Privatbanke

Ďalej